Interface3

Als opleidingscentrum voor permanente vorming en socioprofessionele reïntegratie is Interface3 de Belgische referentie voor informaticaopleidingen voor vrouwen. Via deze opleidingen wil Interface3  vrouwen meer kans geven op een job binnen de informaticasector. Sinds 1988 zet Interface3 zich actief in voor meer gelijkheid van kansen in de professionele wereld. Verschillende privé- en institutionele partners erkennen en ondersteunen de vzw voor de kwalitieit en het vernieuwende karakter van haar opleidingen. Elk jaar volgen bijna 400 werkzoekende vrouwen er een opleiding, kort of lang,  initiatie of specialisatie.
Hoeveel van onze studenten vinden een job na de opleiding? 70% De opleidingen zijn gratis dankzij de steun van onze talrijke partners.